Generátor jmen pro značky

Brand Name Generator vytvoří chytlavé, kreativní a cool názvy značek vhodné pro širokou škálu produktů a značek.

Výstup

Žádný nápad?

Vyberte nastavení pro požadovaný název, popište firmu a kliknutím na tlačítko níže vygenerujte nápady.

Generátor je vhodný pro názvy firem, názvy pro start-upy, firemní slogany a názvy značek. Generátor názvu společnosti je poskytován zdarma. Vygenerované názvy společností jsou počítačem generované návrhy, u kterých nebyla zkontrolována práva na ochranné známky. Dávejte pozor, abyste neporušili žádná práva k ochranné známce s (budoucím) názvem společnosti. Zda existuje národní nebo mezinárodní přihláška ochranné známky pro název společnosti, můžete zjistit u DPMA (Německý úřad pro patenty a ochranné známky) nebo ekvivalentu ve vaší zemi.